Sau khi cài Ubuntu Hardy 8.04, thông thường các ổ đĩa sẽ không được automount (các phiên bản trước đều làm chuyện này). Điều này sẽ gây 1 số bất tiện, như có chương trình liên kết đến các file trong các ổ đĩa đó, thì nếu bạn không mount sẽ không làm việc được. Để automount các ổ đĩa, bạn làm như sau:

Mở file /etc/fstab, những ổ đĩa nào có mục <option>

defaults

thì sửa lại thành

uid=username,gid=plugdev

Trong đó, username là tên đăng nhập của bạn.

Để cho lành, bạn có thể cài Storage Devide Manager để việc chỉnh sửa được dễ dàng

$ sudo apt-get install pysdm

Chọn ổ đĩa muốn chỉnh sửa, nhấn Assistant và thiết lập các thông số như trên.

Advertisements