Hôm nay thử set ubuntu để xài thử:

/boot 100mb

/ 1000mb

swap 1024mb

/home 12000mb

free space 16894mb

USER: harry pass: nguyenha

pc name: harry-thang

Advertisements