Mật mã cho Administrator trong Windows Vista

Khi vừa cài xong Windows Vista, sau một thời gian bạn sẽ nhận ra rằng bạn không biết mật mã của tài khoản administrator. Không như những phiên bản Windows khác, Vista không tự động tạo một tài khoản Administrator trong quá trình cài đặt. Ý tưởng của mấy bác Microsoft là người dùng Windows thông thường không cần đến những quyền hạn quản trị. Sử dụng một tài khoản thông thường sẽ ngăn chặn người dùng vô tình xóa những files, thư mục, thông tin registry quan trọng liên quan đến hệ điều hành, cũng như ngăn chặn những sâu bọ xâm nhập máy tính làm tương tự. Tuy nhiên, nếu bạn cần sử dụng đến tài khoản Administrator, bạn có thể tự mình kích hoạt tài khoản này như sau:

  1. Đăng nhập vào Vista với một tài khoản người dùng thông thường.
  2. Từ Start menu, di chuyển đến thư mục Accessories để tìm Command Promt.
  3. Nhấn chuột phải vào biểu tượng Command Promt, chọn Run as Administrator.
  4. Nhấn nút Continue tại hộp thoại User Account Control.
  5. Tại dòng lệnh, gõ net user administrator mật_mã_mới và nhấn Enter.
  6. Tại dòng lệnh, gõ net user administrator activate:yes, và nhấn Enter.
  7. Tại dòng lệnh, gõ exit và nhấn Enter để đóng cửa sổ lại.
  8. Log off và đăng nhập với tài khoản Administrator và mật mã đã chọn ở trên.

Quá trình trên kích hoạt một tài khoản người dùng là Administrator và thiết lập toàn quyền quản lý (Full control) cho tài khoản đó.

Cách này cũng có thể dùng để thay đổi mật mã của bất kỳ tài khoản nào trong máy. Thực hiện từ bước 1 đến bước 4, sau đó tại dòng lệnh gõ net user tên_tài_khoản mật_mã_mới. Nếu bạn nhận được thông báo Access Denied, thì thực hiện cách thay đổi mật mã của tài khoản Administrator như ở trên, đăng nhập bằng tài khoản đó, rồi mới thay đổi mật mã các tài khoản còn lại.

Advertisements