Các file word gõ từ Windows sẽ không hiển thị tốt trên Ubuntu do thiếu fonts, để cài thêm font MS cho Ubuntu có 2 cách như sau :
1. Copy fonts bằng tay
Thư mục fonts của Ubuntu là /usr/share/fonts fonts truetype có thư mục /usr/share/fonts/truetype/ , bạn chỉ cần copy các fonts của windows vào thư mục này là ok.
Ví dụ:
Thư mục fonts của Windows : /media/guru/WINDOWS/Fonts

use #

cd /media/guru/WINDOWS/Fonts
sudo cp * /usr/share/fonts/truetype/

2. Cài gói msttcorefonts
sudo apt-get install msttcorefonts

Thế là sau khi khởi động lại, bạn có đủ fonts để xài, còn nếu ko muốn khởi động lại, bạn vào Terminal gõ lệnh sau :

# sudo fc-cache -fv

để update fonts vào hệ thống nhé , thân !

Advertisements