KHỞI ĐỘNG KÉP: VISTA VÀ UBUNTU

Windows Vista hơi khó tính! Khi cài đặt, Vista ghi mã khởi động của nó chồng lên MBR (Master Boot Record) bất kể HĐH khác hiện có trong hệ thống, ngoại trừ người anh em cùng họ Windows. Trong khi đó, Ubuntu dễ chịu hơn, có thể điều chỉnh để chung sống cùng Vista. Do vậy, tốt nhất cài Windows Vista trước, sau đó cài Ubuntu Linux rồi điều chỉnh để Ubuntu nhận biết Vista.

Hoàn tất việc cài đặt Vista trên phân vùng của nó.

Bước 1 – Cài đặt Vista
Tiến hành cài đặt Vista, đến khi xuất hiện màn hình hỏi “Which type of Installation do you want?” (bạn muốn chọn loại cài đặt nào?), có 2 lựa chọn: Upgrade và Custom, bạn chọn Custom.
Tiếp theo sẽ xuất hiện màn hình cho bạn chọn ổ đĩa cài đặt Vista. Chọn ổ đĩa, rồi nhấn Drive Options (advanced) và điều chỉnh giảm kích thước phân vùng để chừa chỗ cho Ubuntu (nếu hệ thống có 2 ổ đĩa cứng, mỗi ổ dành cho 1 HĐH thì không cần thực hiện bước này).
Bước 2 – Cài đặt Ubuntu

Tiến hành cài Ubuntu trên phân vùng trống còn lại. Trong tiến trình cài đặt, khi xuất hiện màn hình Select a Disk (chọn ổ đĩa), bạn chọn “Use the Largest Continuous Free Space”. Hoàn tất việc cài đặt Ubuntu.
Bước 3 – Điều chỉnh Ubuntu nhận biết Vista
Khi hệ thống khởi động lại, nhấn ESC để xuất hiện menu lựa chọn hệ thống khởi động của Ubuntu (GRUB), bạn sẽ không thấy lựa chọn cho Vista. Thực ra Vista vẫn còn đó nhưng GRUB của Ubuntu chưa nhận biết. Chúng ta cần chỉ cho GRUB biết vị trí của Vista.
Trước hết cần tạo một bản sao lưu GRUB để an toàn. Gọi trình Terminal (Applications > Accessories > Terminal), nhập lệnh sau:
sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_bak
Nhấn Enter và gõ mật khẩu quản trị (root). Tiếp theo, nhập lệnh:
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
Lệnh này mở file GRUB cho chỉnh sửa. Tìm dòng ## ## End Default Options ##, ngay bên dưới chèn các dòng sau:
title Windows Vista
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1

Nhấn Save.
Vậy là xong. Giờ khởi động lại hệ thống bạn sẽ thấy xuất hiện Vista trong menu GRUB.

Nếu muốn Vista quản lý việc khởi động kép thay cho GRUB của Ubuntu, bạn có thể sử dụng EasyBCD (http://neosmart.net/dl.php?id=1) để nạp lại Vista Bootloader rồi bổ sung Ubuntu vào menu khởi động.

Advertisements