Việc Hiren’s boot tích hợp trên CD Boot quả là tiện lợi. Tuy nhiên, bạn sẽ cảm thấy tiện lợi hơn nếu bạn đem được Hiren’s Boot này lên USB để có thể sử dụng nhanh chóng mọi lúc mọi nơi.

Trong trường hợp máy tính hông có CD Drive hoặc khi ổ CD có vấn đề khi sử dụng thì việc đem Hiren’s Boot lên USB là một điều cần thiết hơn bao giờ hết. Đa phần các thủ thuật cũ hiện đã không thể áp dụng được. Sau đây là thủ thuật mới sẽ giúp bạn có thể đem Hiren’s Boot lên USB để sử dụng mọi lúc mọi nơi khi cần.

Trước khi thực hiện, bạn cần thiết lập BIOS có thể boot được từ USB.

Với AMI BIOS:

• Sau khi vào BIOS, bạn chọn Feature Setup. Enable các chức năng sau lên: ‘USB Function Support”, “USB Function For DOS” và “ThumbDrive for DOS”. Sau đó, bạn chọn tiếp “Advanced Setup”. Chọn “1st Boot Device” là “USB RMD-FDD”.

• Sau đó, bạn vào “USB Mass Storage Device Configuration”. Chọn “Emulation Type” chọn là “Harddisk”. Bạn vào tiếp “Boot Menu” và chọn “1st boot device” là “USB-Stick”. Bạn thoát BIOS là lưu thay đổi.

Với PHOENIX/AWARD BIOS:

• Bạn vào BIOS, chọn “Advanced BIOS Features”. Chọn tiếp “1st Boot device” và thiết lập thông số này là “USB-ZIP”.

Sau đây là các bước chính.

1. Chuan bi mot o usb voi dung luong 256MB hoac lon hon

2. Download va chay chuong trinh USB Disk Storage Format tai day

Sau khi tai ve va cai dat len may, ban chay chuong trinh va thiet lap cac thong so nhu sau (phan Device co the khac tuy thuoc vao USB cua ban)

3. Download va chay chuong trinh grub4dos.zip tai day roi thiet lap thong so lan luot theo cac buoc sau

4. Copy file grldr va menu.lst vao o USB.

5. Dua dia Hiren’s BootCD vao o CD va copy toan bo noi dung cua dia vao o USB. Neu ban khong co mot may khac de tao o USB, co the download tai day file Hiren’s BooCD tu tren mang ve va giai nen file .iso do vao o USB.

Chu y: Viec tao o USB boot nay chi thuc hien doi voi phien ban Hiren’s Boot 9.7 tro len.

Sau khi hoan thien moi thu, trong o USB cua ban phai co day du cac thanh phan sau:

Su dung o USB nay tren may tinh can Ghost va luu y la may tinh do phai duoc thiet lap boot tu o USB.

Advertisements