1.bạn có thể cài IRealSMS từ Cydia.

2.Ad soure xsellize.com/cydia.

Tìm iRealSMs 2.0 từ XSELLIZE. Đọc hướng dẫn trong phần cài của XSWLLIZE.
Tạm dịch như sau:
sau khi cài xong RealSMs 2.0 từ XSELLIZE , click vào Purchase , nhấn ACtivate –>sau đó nhấn Activate lần nữa để hiện ô Serial.
Điền series vào số: 6D88Op5Wxup (O là ô chữ o không phải số 0)

Advertisements