Nếu bạn đã từng sử dụng chức năng Remote Desktop Connection của Windows thì chắc hẳn không lạ gì tác dụng của nó. Đây là cách quản trị từ xa các máy tính sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP hay Microsoft Windows 2000 bằng công cụ Windows Server 2003 Administration Tool Pack (Adminpak).

Các chủ đề trong bài này gồm:

  • Các tuỳ chọn quản trị từ xa máy tính chạy hệ điều hành Windows Server 2002, Windows XP và Windows 2000.
  • Địa chỉ download phiên bản đầu tiên (RTM) và Service Pack 1 cho Windows Server 2003 Administration Tools Pack.

Các tuỳ chọn quản trị từ xa

Kinh nghiệm hay nhất cho thấy là máy tính được dùng để thực hiện các nhiệm vụ quản trị phải chạy cùng một hệ điều hành với máy tính đang được quản trị từ xa.

Phương tiện cài đặt Windows Server 2003 và Windows 2000 gồm các công cụ quản trị đồ hoạ và dòng lệnh, có thể được dùng một cách cục bộ và trong hầu hết các trường hợp quản trị từ xa hệ điều hành mức trên cũng như mức dưới với các thành phần bậc cao.

Để quản trị từ xa các máy đang chạy Windows Server 2003 hay Windows 2000 từ các máy dùng Windows Server 2003, Windows XP hay Windows 2000, dùng một trong các phương thức sau:

Cài đặt và dùng các công cụ quản trị đồ hoạ được gói kèm trong Administration Tools Pack để quản trị từ xa máy tính chạy trên nền Windows Server 2003, Windows XP và Windows 2000. Vấn đề thao tác giữa các phần thường xuất hiện trên các hệ điều hành. Chúng thực hiện các nhiệm vụ quản trị trên bàn giao tiếp của máy đích hay trên một máy tính đang chạy cùng một hệ điều hành với máy dùng để quản trị từ xa.

Dùng Terminal Services để quản trị từ xa các máy đã cài đặt cục bộ công cụ quản trị dòng lệnh và giao diện đồ hoạ người dùng (GUI). Để tránh giới hạn hai phiên làm việc, bạn có thể dùng mô hình Application Server để tạo chương trình cài đặt trên nền Windows Server 2003 hoặc Windows 2000 đang chạy Terminal Server hay Terminal Services. Vấn đề thao tác giữa các phần xuất hiện trong các hệ điều hành thực hiện nhiệm vụ quản trị từ một server hỗ trợ Terminal Server hoặc Terminal Services và chạy cùng một hệ điều hành như máy từ xa đang được quản trị.

Dùng các công cụ dòng lệnh (command-line) và các script để quản trị cục bộ và từ xa các máy chạy Windows Server 2003, Windows XP hay Windows 2000. Các công cụ và các bản script này bao gồm Active Directory Service Interfaces (ADSI), Windows Net.exe commands và các công cụ được gói trong Suptools.msi. Vấn đề thao tác giữa các phần xuất hiện trong các hệ điều hành thực hiện nhiệm vụ quản trị trên một console bàn giao tiếp của máy đích hoặc trên một máy chỉ định thực hiện nhiệm vụ quản trị có cùng hệ điều hành với máy ở xa đang được quản trị. Ví dụ các công cụ hỗ trợ (Support Tools) Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) có thể được cài đặt lên một máy đang chạy Windows XP Professional. Nhưng chúng không được đảm bảo sẽ hoạt động tốt trong bối cảnh như vậy.

Các công cụ thường hay có vấn đề được biết đến gồm:

Dfsutil.exe

Netdiag.exe

Netcap.exe

Ntfrsutil.exe

Nếu bạn muốn dùng các công cụ này trên máy Windows Server 2003 SP1, bạn nên chạy chúng từ một máy đã cài sẵn Windows Server 2003 SP1. Bạn có thể dùng thành phần Remote Desktop để kết nối máy sử dụng Windows Server 2003 SP1 đang chạy Support Tools.

Gói công cụ quản trị Windows Server 2003 và Windows 2000 Server

Để công việc quản lý các gói dịch vụ từ xa của bạn dễ dàng hơn, Microsoft hỗ trợ các công cụ quản trị đồ hoạ trong một file tự nén hiện được dùng rất phổ biến là Adminpak.msi (Adminpack).

Chú ý: Trong các phiên bản 64-bit của Windows Server 2003, file này được gọi là Wadminpak.msi.

Administration Tools Pack (Gói công cụ quản trị) trong Windows 2000 được đặt ở thư mục 1386 trên CD họ Windows 2000 Server và cài đặt trên các máy đang chạy Windows 2000. Phần lớn các công cụ trong Windows 2000 Adminpak đều có thể quản trị từ xa Windows 2000 cũng như các phiên bản 32-bit và 64-bit của Windows XP Professional, các phiên bản 32-bit và 64-bit của Windows Server 2003.

Windows Server 2003 Administration Tools Pack cũng được đặt trong thư mục 1386 của đĩa CD cài Microsoft Windows Server 2003 và bạn hoàn toàn có thể download miễn phí trên website của Microsoft http://www.microsoft.com. Bảng dưới đây tóm tắt các hệ điều hành bạn có thể cài Adminpak từ Windows 2000, phiên bản đầu tiên của Windows Server 2003 (RTM) hoặc Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Ngoài ra bảng này còn tóm tắt các hệ điều hành Adminpak có thể quản trị từ xa.

Windows 2000 Server Adminpak

Windows Server 2003 bản đầu tiên (RTM) Adminpak

Windows Server 2003 SP1 Adminpak

Cài đặt và chạy trên các hệ điều hành
Họ Windows Server 2003 32-bit

Không

Họ Windows Server 2003 64-bit

Không

Không

Windows XP Professional Service Pack 2

Không

Windows XP Professional SP1 hoặc mới hơn

Không

Windows XP Professional 64-bit Edition

Không

Không

Windows 2000 Professional

Không

Không

Họ Windows 2000 Server

Không

Không

Quản lý từ xa các hệ điều hành
Họ Windows Server 2003 32-bit

Họ Windows Server 2003 64-bit

Họ Windows 2000 Server

Để download file cài đặt Adminpak, bạn có thể vào website của Microsoft: http://www.microsoft.com/downloadS/details.aspx?FamilyID=c16ae515-c8f4-47ef-a1e4-a8dcbacff8e3&displaylang=en

(Theo QTM)

Advertisements