Để có thể làm background trong suốt cho 1 tấm hình, và việc chỉnh sửa đó làm từ  Corel ta chỉ việc export nó sang định dạng PNG và tick chọn transparent. hi hi dễ ợt nhưng dễ quên!