Sau nhiều ngày tìm hiểu về máy IBM laptop, vì tính cẩn thận nên tôi luôn muốn sao lưu lại nhưng phân vùng để sau này phục hồi lại windows OEM. Cũng vì tính cẩn thận nhưng chưa có kinh nghiệm đó lại hại tôi làm tôi không thể truy cập vào phân vùng ẩn cua IBM với nút “THINKVANTAGE”. Sau nhiều ngày tìm hiểu trên mạng mà vẫn không thể nào tìm ra được 1 bài hướng dẫn nào, cuối cùng thì cái gì chịu khó cũng có kết quả.

Hi vọng nó sẽ giúp ích được cho những ai còn phân vùng ẩn của IBMservices mà không thể recovery được windows bản quyền. Sau đây tôi xin trích nguyên văn của bài mà tôi đã đọc được:

How to re-enable the F11 function (Product Recovery Program)


The Rescue and Recovery – Recovery repair diskette solves this problem.
But for those without a floppy drive, I’ve created a CD image (ISO) of the diskettes, using a PC with a floppy drive and MagicISO (here‘s a nice tutorial on how I did it).

Like the above link says:

Quote:
Originally Posted by Lenovo
This package creates a bootable diskette that can be used to repair a corrupt boot sector on your primary hard drive. This package can also be used to reenable the F11 function as long as the service partition has not been removed from your hard drive.

This package supports Rescue and Recovery versions 1.0, 2.0, 3.0, 3.1, 4.0, 4.1 and 4.2.

Here are the download links (these ISOs were made at the 28th of January of 2007 – check if these really are the latest versions of the repair diskette):

Recovery repair CD for Windows 2000 and XP (rnr31_rrd.exe):
http://rapidshare.com/files/89450678…_rrd_fixed.iso

Recovery repair CD for Windows Vista (rnr40_rrd.exe):
http://rapidshare.com/files/89450908…_rrd_fixed.iso

Now burn the ISO image to a CD (using Nero, MagicISO, etc.) and restart your computer with the CD in the drive.
Note: Install the Rescue and Recovery software, before restoring the partition.

When booting from the CD (I only tested with the Vista diskette. I assume the same dialogues will appear with the XP and 2000 one):

You’ll probably get a “Write protect error writing drive A: Abort, Retry Fail?” error. Just enter “F” to choose the Fail option (this error will appear several times. Just keep pressing “F” every time it appears).

You’ll eventually get to a screen where you should choose the option “Option 1: Repair the current master boot record.” (press ENTER).
After a few more Fails, a message saying “repairing… writing new mbr…” should appear. After pressing Fail again, you’ll get a message saying “File creation error“.
Finally another screen will appear with two option: “Press ENTER and continue” and “Press ENTER and continue” (yes, both options have the same text). CHOOSE THE SECOND ONE! (I lost a bit of time here, because I kept choosing the first option).
You’ll see a few more error messages (continue pressing “F”) and finally a screen saying “The operation was completed successfully”. Press ENTER.
You’ll probably get a few more “Fails”… After reaching the DOS prompt (“A:\>”), you can turn off the computer.
Note: Remember to eject the CD, or you’ll boot again from it.

Now, when you press the ThinkVantage button you’ll have the F11 option or you’ll be redirected to Rescue and Recovery.

———————

Edit: If the “Factory Restore” option has vanished from the pre-boot environment, follow the steps in this thread.

Và đây là link mà mình đã tham khảo, các bạn nên đọc ở đây sẽ tốt hơn. Nếu bài post này hữu ích vui lòng các bạn hãy cho mình comment đẻ minh co thêm kinh nghiệm. Thanks!

Advertisements