——————————–
Hai gói lib17n-dev và lib17n-db đã được fix lỗi ở phiên bản SCIM trong Intrepid Ibex (ver 1.4.7). Bộ gõ tiếng Việt cũng được hưởng lợi từ đó.
Vậy bạn không cần tải bản fix của 2 gói trên (như trong ubuntu 8.04)
Thực hiện:
1.Yêu cầu kết nối Internet khi cài đặt ubuntu
-Nếu không : Hãy vào Synaptic Packager Manager (System>Administration>Synaptic Package manager)
Và cài 2 gói như hình sau :
scim2a

2.Cài đặt hỗ trợ tiếng Việt cho ubuntu
Vào System>Administration>Language Support và làm theo hướng dẫn như :
scim2b

3.Cấu hình scim
a,Vào System>Preferences>SCIM Input Method Setup. Chọn IMEngine >Global Setup. Nhấn Disable all. Chọn kiểu gõ vi-telex hoặc VNI ở bộ gõ Vietnamese như :
scim2c

b,Nếu muốn Scim hoạt động trên mọi cửa sổ ứng dụng (Mặc định là hoạt động riêng rẽ)
Click vào mục Share the same… như :
scim2d

sưu tầm.

Advertisements