(Note: Chỉ Version 10 mới có thể lấy trực tiếp được)

1. Đầu tiên để có thể POP từ Gmail, ta phải enable chức năng “POP download” tại Gmail:

–      Trong phần “Setting –> Forwarding and POP/IMAP –> POP download” ta phải enable chức năng POP bằng cách chọn 1 trong 2 options “Enable POP for all mail (even mail that’s already been downloaded)” hoặc “Enable POP for mail that arrives from now on” để status có dòng chữ “Enable POP for all mail”.

2. Tại server Mdaemon v10:

–      Ta chọn: tab security –> chọn SSL & TLS và chọn “Enable SSL, STARTTLS and STLS”.

–      Nhấn tạo 1 certificate và nhấn restart server .

–      Tại user của mdaemon, phần MultiPOP ta enable chức năng “MunltiPOP mail collection”

–      Setup:

o   Server: “pop.gmail.com:995”

o   Logon: username@gmail.com or username@your_domain.com

o   Password: your password gmail.

Done

Ta có thể gửi test mail và check MPOP tại Mdeamon.

© Copyright by tamthang1308

Advertisements