Đầu tiên, ta kích hoạt hỗ trợ nhập liệu tiếng Việt bằng cách cài thêm các gói sau:

sudo apt-get install language-pack-vi language-support-input-vi

Hoặc cách khác là vào menu System> Administrator> Language Support.

Nó bảo cài thêm cái gì thì cài thêm cái đó. Xong xuôi hiện ra một danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ. Kéo xuống gần cuối ta sẽ thấy Vietnamese.

Đánh dấu check vào đấy. Ở cuối hộp thoại, đánh dấu chọn vào Enable support to enter complex character. Nhấn Apply để chương trình hoàn tất các thiết lập.

Nếu bạn muốn không phải chỉnh lại mỗi khi cài mới bản Linux nào sử dụng SCIM ,

thêm“export GTK_IM_MOĐULE=scim” vào file ~/.gnomerc. trong home của chính user đó.

Việc chọn ‘Enable…’ hoặc thêm GTK_IM_MODULE là để nói mọi ứng dụng trên GNOME sử dụng SCIM làm bộ gõ mặc định, đơn giản vậy thôi. Bạn làm cái này xong thì không bao giờ phải chỉnh lại nữa, dù cài lại bản Linux nào khác.

Xong khởi động lại máy.
Lúc này sau khi login vào, ở góc trên bên phải, phần chứa các tray icon sẽ xuất hiện một biểu tượng cái bàn phím nhỏ. Đó là icon của SCIM.

Advertisements